နည်းပညာတက္ကသိုလ် (စစ်တွေ)

Electronic Engineering Department

Teaching Staff List

No.DateSubjectTrainersRemark
1.1/12/2020CommunicationDaw Ma Khin SawTesting
2.2/12/2020NetworkingDaw Khin Khin SawTesting
3.3/12/2020ProgrammingDaw Hnin Nu Khine Testing
4.4/12/2020PIC MicrocontrollerDaw Soe Nandar LinTesting
5.5/12/2020HSSDaw Hsu Mon PhyoTesting
6.6/12/2020VHDLDaw Zin Nwe WinTesting
7.7/12/2020PLCDaw Thin Nwe AyeTesting