နည်းပညာတက္ကသိုလ် (စစ်တွေ)

လက်ရှိတက်ရောက်နေသောကျောင်းသားစာရင်း