နည်းပညာတက္ကသိုလ် (စစ်တွေ)

Pro-Rector

  Dr. Kyaw Hlaing Oo Pro-Rector
Ph.D (Chemical) (Russia
)

Previous Workplace:
ဒြပ်ပစ္စည်းသိပ္ပံနှင့်ဒြပ်ပစ္စည်းအင်ဂျင်နီယာသုတေသနဦးစီးဌာန(ဓါတ်တော်) Technological University (Magway)
Technological University (Thanlyin)
Technological University (Sittwe)